ZAKŁAD USŁUGOWO – PRODUKCYJNY "MONTEL – BR" s.c. Janusz Bator, Elżbieta Bator, 37-700 Przemyśl, BIURO OBSŁUGI KLIENTA, BAZA I ZAPLECZE PRODUKCYJNE ul. SŁOWACKIEGO 27, tel. (016) 676-89-50, 676-89-51, fax. (016) 676-89-52

Krótka informacja o Zakładzie

Zakład nasz został założony w 1984 roku jako spółka cywilna kierowana przez mgr inż. Janusza Batora
i w takim stanie prawnym funkcjonuje nadal.

Zakład został wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod numerami: 13077/01 i 13076/01

Od 01.01.1994 r. jesteśmy płatnikiem VAT i posiadamy numer NIP:
795-00-09-019


Rozwój zakładu następował stopniowo i obecnie posiadamy:

R E K L A M A
 • certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 nr NC-585
 • koncesję MSWiA na wykonywanie instalacji alarmowych
 • tytuł certyfikowanego projektanta firmy SCHNEIDER ELECTRIC
 • certyfikat firmy HENSEL na produkcję rozdzielni energetycznych
 • autoryzację firm: ESSER, KRONE, REICHLE+DE-MASSARI, SLICAN, PLATAN, ALCATEL, POLON - ALFA, ES SYSTEM.
 • zezwolenie Państwowego Dozoru Jądrowego na instalowanie jonizacyjnych czujników dymu
 • zaplecze warsztatowe wykonujące pomocniczą produkcję prefabrykatów
 • własny transport dostawczy
 • niezbędne zaplecze narzędziowe
 • komputerowe zaplecze obliczeniowe wspomagające projektowanie, kosztorysowanie i księgowość zakładu
 • doświadczoną kadrę pracowników

Kierownictwo zakładu posiada wykształcenie wyższe, niezbędne uprawnienia energetyczne bez ograniczenia napięcia, uprawnienia do projektowania instalacji sygnalizacji pożaru oraz uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych. Posiadamy także uprawnienia do wykonywania prac w obiektach zabytkowych wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W naszym zakładzie zatrudniamy obecnie około 16 pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Ponadto pracownicy zatrudnieni w ZUP „Montel-BR” posiadają licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia oraz uprawnienia do wykonywania prac energetycznych „pod napięciem”

W okresie naszej dotychczasowej działalności nabyliśmy niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa n/w instalacji:

 • instalacji elektrycznych
 • instalacji teletechnicznych
 • instalacji komputerowych
 • instalacji sygnalizacji pożaru i alarmowych
 • sieci energetycznych napowietrznych i radiowych
 • instalacji automatyki, pomiarów i sterowania (AKP)
 • prefabrykatów szaf i rozdzielnic elektrycznych
 • projektowania instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sygnalizacji pożaru, komputerowych i alarmowych
 • prac kontrolno - pomiarowych i rozruchowych

Ponadto projektujemy i wykonujemy:

 • sieci energetyczne napowietrzne i kablowe NN i SN
 • sieci telekomunikacyjne
 • prefabrykaty szaf i rozdzielnic elektrycznych
 • prace kontrolno – pomiarowe i rozruchowe

Nasza współpraca z klientem obejmuje doradztwo w zakresie zdefiniowania problemu, proponowanie rozwiązań, projektowanie, montaż i serwis oraz stały nadzór nad wykonanym systemem.

W 2005 roku zakład nasz wypracował obrót około 1.300.000,- zł netto.

© 2003-2006 Montel-BR s.c.

Design: Work&Joy S.C. 2003-2006